GB FOODS

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 30 maj 2018

Vi bryr oss om dina personuppgifter och vi vill att du ska lita på att GB Foods använder dina personuppgifter aktsamt. Denna integritetspolicy hjälper dig förstå vilka personuppgifter vi inhämtar, varför vi inhämtar dem och vad vi gör med dem.

När du läser vår integritetspolicy ska du tänka på att den gäller för alla GB Foods koncernbolag, som definieras nedan.

1                     Vilka är vi?

Denna integritetspolicy g√§ller f√∂r personuppgifter som inh√§mtas av GB Foods i samband med tj√§nster och varor som vi erbjuder. H√§nvisningar till ‚ÄĚGB Foods‚ÄĚ, ‚ÄĚvi‚ÄĚ, ‚ÄĚoss‚ÄĚ eller ‚ÄĚv√•r‚ÄĚ i denna integritetspolicy omfattar var och en av f√∂ljande enheter i v√•r grupp, etablerade i fem jurisdiktioner i hela Europa:

Belgien

(huvudkontor och huvudsakligt etableringsställe)

GB Foods Belgium NV

BE 0458.358.850

Rijksweg 16

B ‚Äď 2870 Puurs

BELGIEN

 

Frankrike GB Foods France SAS

63 bis, Rue de Sèvres

F ‚Äď 92514 Boulogne Billancourt

FRANKRIKE

 

GB Foods Production France SAS

1420 Route de Carpentras

CS 80018 Le Pontet

84275 Vedène Cedex

FRANKRIKE

 

Destombes SAS

ZI de l‚ÄôAlouette ‚Äď Rue Gutenberg

62800 Liévin

FRANKRIKE

 

Destombes Production SAS

ZI de l‚ÄôAlouette ‚Äď Rue Gutenberg

62800 Liévin

FRANKRIKE

Tyskland GB Foods Germany GmbH

Geniner Strasse 88-100

D ‚Äď 23560 L√ľbeck

TYSKLAND

 

GB Foods Production

Germany GmbH

Geniner Strasse 88-100

D ‚Äď 23560 L√ľbeck

TYSKLAND

 

Finland GB Foods Suomi Oy

Tammiston kauppatie 7 B

FI-01510 Vantaa

FINLAND

 

Sverige Europe Foods Sweden AB

Scheelevägen 30

SE ‚Äď 223 63 Lund

SVERIGE

 

 

I samband med vår verksamhet (produktion och försäljning av livsmedel som nudlar, soppor, juicer, buljonger, vinäger, kalla och varma såser, efterrättsblandningar etc. via detaljhandelspartners och andra försäljningskanaler, samt uppföljning och tillhandahållande av aftersales-tjänster) inhämtar, bevarar, utlämnar och/eller behandlar vi personuppgifter. I enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och integritet är de enheter som anges ovan personuppgiftsansvariga med avseende på de personuppgifter de inhämtar i samband med deras lokala aktiviteter. I vissa fall är de gemensamma personuppgiftsansvariga med en annan koncernenhet. För vissa koncernövergripande funktioner såsom inköp och juridik är GB Foods Belgium personuppgiftsansvarig.

2                     Vad innebär denna integritetspolicy?

Vi v√§rdes√§tter din r√§tt till integritet och g√∂r allt f√∂r att skydda dina personuppgifter i enlighet med g√§llande lagstiftning om dataskydd och mer specifikt med den allm√§nna dataskyddsf√∂rordningen (‚ÄĚGDPR‚ÄĚ) och g√§llande nationell lagstiftning om dataskydd.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi inhämtar personuppgifter, hur och för vilka ändamål vi kan använda dina personuppgifter och till vem vi kan utlämna dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy innehåller även viktig information om dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter. Därför uppmanar vi dig att läsa denna integritetspolicy noggrant.

Från tid till annan kan vi ändra denna integritetspolicy. Den senaste versionen av denna Integritetspolicy är alltid tillgänglig på våra allmänna webbplatser och på våra produktwebbplatser.

Observera: När du delar dina personuppgifter med oss förväntar vi oss att du läser denna integritetspolicy noggrant. Vi åtar oss att behandla dina personuppgifter i full överensstämmelse med kraven i GDPR. Vi säkerställer optimalt skydd av våra databaser och kommer att se till att du får inblick i dina uppgifter på ett enkelt sätt och att du kan rätta eller radera dina uppgifter genom en enkel begäran. Observera att för viss behandling av dina personuppgifter måste vi be om ditt samtycke. För andra typer av behandling ger lagen andra rättsliga grunder.

3                     Vems personuppgifter inhämtar vi?

I samband med vår verksamhet (som beskrivs ovan) behandlar vi personuppgifter från professionella kunder, återförsäljare eller konsumenter som köper eller använder våra produkter, deltagare i våra marknadsundersökningar eller undersökningar, deltagare i våra tävlingar, besökare i våra lokaler, besökare på våra webbplatser, journalister, kontaktpersoner hos administrativa myndigheter och personer som annars kommer i kontakt med oss (t.ex. därför att vi får deras namn och kontaktuppgifter som anställd eller chef hos våra kunder, leverantörer och andra kommersiella samarbetspartner).

4                     Hur inhämtar vi personuppgifter?

Vi inhämtar personuppgifter på flera sätt:

√ľ¬† direkt fr√•n dig n√§r du ger oss dina personuppgifter i samband med v√•r kommersiella verksamhet,

√ľ¬† direkt fr√•n dig i samband med avtalsm√§ssiga f√∂rhandlingar eller ing√•endet av ett avtal,

√ľ¬† direkt fr√•n dig n√§r du ger oss dina personuppgifter i samband med att du g√•r in i v√•ra lokaler,

√ľ¬† direkt fr√•n dig n√§r du deltar i en marknadsunders√∂kning eller unders√∂kning som vi utf√∂r,

√ľ¬† direkt fr√•n dig n√§r du deltar i en t√§vling som vi organiserar,

√ľ¬† direkt fr√•n dig n√§r du registrerar dig p√• v√•ra webbplatser, n√§r du navigerar p√• v√•r(a) webbplats(er), n√§r du fyller i ett kontaktformul√§r p√• v√•r(a) webbplats(er), n√§r du registrerar dig f√∂r v√•rt elektroniska nyhetsbrev eller n√§r du k√∂per en produkt i v√•r webbutik,

√ľ¬† direkt fr√•n dig n√§r du ger oss dina personuppgifter i samband med utredningar/anspr√•k avseende livsmedelsm√§rkning, produkt√•terkallelser,

√ľ¬† via v√•rt externa callcenter n√§r du l√§mnar dina personuppgifter till dem i samband med en fr√•ga eller ett klagom√•l,

√ľ¬† via tredje part och officiella k√§llor (till exempel Graydon-databasen f√∂r kreditkontroll, databaser eller mailing-listor som vi f√•r av √•terf√∂rs√§ljare eller andra kommersiella samarbetspartners, offentliga databaser av journalister eller via v√•ra tj√§nsteleverant√∂rer),

√ľ¬† via din arbetsgivare som vi har ett avtal eller partnerskap med (t.ex. n√§r du agerar som kontaktperson hos v√•ra kunder, leverant√∂rer eller kommersiella samarbetspartners).

5                     Vilka personuppgifter inhämtar vi?

Vi kan inhämta följande personuppgifter om dig i den mån uppgifterna är relevanta för de ändamål vi behöver dem, som beskrivs under rubrik 6 nedan. Närhelst viss information är obligatorisk och annan information är valfri ska detta tydligt anges, så att du kan välja om du ska lämna sådan information eller ej.

Identifierings- och kontaktuppgifter

Personliga identifieringsuppgifter: namn, adress, telefon-/mobiltelefonnummer, e-postadress (och, om tillämpligt, lösenord och kontouppgifter för personer som registrerar sig i våra webbutiker)

 

Elektroniska identifieringsuppgifter: IP-adresser, information som inhämtas via cookies (läs vår cookiepolicy)

Ekonomiuppgifter

Identifieringsuppgifter och bankkontonummer

 

Finansiella transaktioner: Belopp som du måste betala och har betalat, översikt över betalningar m.m.

 

Avtal och uppgörelser

Personliga egenskaper

Personliga egenskaper: kön, födelsedatum, nationalitet, språkpreferenser

Livsstil och vanor

Konsumtionsbeteende, livsstil, sociala kontakter, ägodelar, användning av sociala medier

Klagomål

Klagomål, incidenter eller olyckor

Familjesammansättning

Civilstånd eller livssituation

 

Uppgifter om familjemedlemmar

Fritid och intressen

Fritidsaktiviteter och -intressen

Yrke och anställning

Yrke och anställningsuppgifter (individuella eller bolagsmässiga, VAT-nummer om tillämpligt)

 

Karriär

Bildinspelningar

Bilder från säkerhetskameror

Videoinspelningar via sociala medier/i samband med tävlingar som vi organiserar

Ljudinspelningar

Telefoninspelningar av vårt externa callcenter

 

Ljudinspelningar via sociala medier/i samband med tävlingar som vi organiserar

Andra kategorier av uppgifter

Dina köpintentioner och intressen

 

6                     I vilket syfte använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för följande ändamål:

√ľ¬† f√∂r leverant√∂r- och kundhantering,

√ľ¬† f√∂r hantering av (faktura) tvister och anspr√•k,

√ľ¬† f√∂r hantering av kundf√∂rfr√•gningar och klagom√•l,

√ľ¬† f√∂r PR-√§ndam√•l,

√ľ¬† f√∂r hantering av v√•r(a) webbplats(er),

√ľ¬† f√∂r att ge dig information som beg√§rs av dig, till exempel:

v  för att kontakta dig avseende vårt produktutbud

v  för att besvara en fråga

√ľ¬† f√∂r marknadsunders√∂kningar och statiska √§ndam√•l,

√ľ¬† f√∂r att h√•lla dig informerad om eventuella priser efter deltagande i en t√§vling,

√ľ¬† f√∂r produktionsplanering eller uppf√∂ljning av best√§llningar/leveranser,

√ľ¬† f√∂r att efterleva lagliga skyldigheter (t.ex. med avseende p√• garantier f√∂r juridisk eller kommersiell produkt eller produkt√•terkallelser),

√ľ¬† f√∂r kontakt√§ndam√•l i samband med v√•ra aftersales-tj√§nster,

√ľ¬† f√∂r s√§kerhet och tillg√•ngskontroll av v√•ra lokaler,

√ľ¬† f√∂r marknadsf√∂rings√§ndam√•l, antingen f√∂r v√•ra pappersbrev eller f√∂r v√•ra elektroniska utskick (om du har prenumererat p√• dem).

Här finner du de rättsliga grunderna som gäller för dessa behandlingsaktiviteter:

√ľ¬† f√∂r behandling av dina personuppgifter f√∂r leverans av produkter och f√∂r uppf√∂ljning vid f√∂rs√§ljning och fakturering, f√∂r att ge dig viss information med avseende p√• ink√∂pta produkter, eller i samband med hantering av kundklagom√•l, √•beropar vi utf√∂rande av ett avtal,

√ľ¬† f√∂r behandling av dina personuppgifter i samband med uppf√∂ljningen av produktgarantier och livsmedels- och produkts√§kerhet, √•beropar vi fullg√∂rande av ¬†v√•ra lagliga skyldigheter som livsmedelsproducent,

√ľ¬† i alla andra fall √§r behandlingen av dina personuppgifter baserad p√• v√•ra ber√§ttigade aff√§rs-/kommersiella intressen (det vill s√§ga intresset av att kontakta prospekt och potentiella kunder, informera konsumenter och samarbetspartners om v√•rt produktutbud och att fr√§mja v√•r verksamhet i allm√§nhet, b√•de online och offline, och intresset av att f√• information om k√∂pbeteende, preferenser och k√∂pintentioner hos kunder f√∂r att etablera marknadsf√∂ringsstrategier),

√ľ¬† f√∂r behandling av dina personuppgifter f√∂r elektroniska direktmarknadsf√∂rings√§ndam√•l (sp√•rning och analys av dina intressen, utskick av v√•rt elektroniska nyhetsbrev), kan vi¬† om s√• kr√§vs enligt lag ¬†√•beropa ditt medgivande (‚ÄĚopt-in‚ÄĚ). I s√•dant fall behandlas dina personuppgifter f√∂r detta √§ndam√•l endast om du har uppgett otvetydigt att du vill f√• v√•rt elektroniska nyhetsbrev (du √§r helt fri att g√∂ra det), registrerar vi dig f√∂r v√•ra elektroniska utskick.

Observera att du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan kostnad, och utan negativ påverkan för dig. Du kan göra det via e-post, eller via avaktivera-länken som finns i alla våra marknadsföringsmeddelanden.

7                     Med vem delar vi dina personuppgifter?

√ľ¬† Med v√•ra tj√§nsteleverant√∂rer (‚ÄĚpersonuppgiftsbitr√§den‚ÄĚ):

I samband med v√•r verksamhet som beskrivs ovan kan vi dela dina personuppgifter med tredje parter, s√§rskilt med tj√§nsteleverant√∂rer (IT/moln-tj√§nsteleverant√∂rer), PR-/marknadsf√∂ringsbyr√•er som organiserar utskickskampanjer √•t oss, f√∂rs√§ljnings-tj√§nsteleverant√∂rer eller kreativa byr√•er) som agerar som v√•ra ‚ÄĚpersonuppgiftsbitr√§den‚ÄĚ.

√ľ¬† Inom v√•r koncern:

Vi kan även dela dina personuppgifter inom vår koncern. Observera att vi har närstående bolag i följande länder: Frankrike, Tyskland, Finland och Sverige (alla ligger inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och erbjuder adekvat skydd av dina personuppgifter).

√ľ¬† Med v√•ra externa advokatbyr√•er:

Vi kan även dela dina personuppgifter med advokatbyråer i händelse av (befarade) tvister.

√ľ¬† Med statliga myndigheter:

Slutligen kan vi dela dina personuppgifter med myndigheter,  eller domstolar om vi har en laglig skyldighet att göra det (t.ex. att ge myndigheter tillgång till kamera-inspelningar och till polisen på begäran).

Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till tredje part. Om det är nödvändigt kommer vi till exempel att genomföra en dataöverföring eller ett behandlingsavtal som anger begränsningarna för användningen av dina personuppgifter och skyldigheterna med avseende på säkerheten för dina personuppgifter.

Dina personuppgifter och din profil kommer inte att lånas ut eller säljas till tredje parter i marknadsföringssyfte utan ditt tidigare uttryckliga medgivande.

Vi använder även Google Analytics för att kunna erbjuda dig en optimerad användarupplevelse. I detta avseende kan dina personuppgifter överföras till länder utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Du finner mer information om detta här: https://policies.google.com/privacy?hl=sde.

 

Om någon annan av våra partners överför personuppgifter till mottagare i länder utanför EES, ska det säkerställas att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Därför har vi tecknat standardavtalsklausuler med vår mjukvaruleverantör Wilke Global för att legitimera överföringen av personuppgifter till USA.

 

 

 

8                     Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka vi behandlar dem (som anges ovan). Efteråt är det fortfarande möjligt att de kan finnas i våra säkerhetskopior eller arkiv, men de kommer inte längre att behandlas aktivt i en fil.

Mer specifikt tillämpas följande riktlinjer avseende lagring av oss:

√ľ¬† personuppgifter som ing√•r i bokf√∂ring, finansiella eller andra officiella handlingar kommer att beh√•llas s√• l√§nge som s√•dana handlingar lagligen beh√∂ver beh√•llas,

√ľ¬† personuppgifter som kr√§vs f√∂r utf√∂rande och uppf√∂ljning av ett avtalsf√∂rh√•llande kommer att beh√•llas under hela det aktuella f√∂rh√•llandet och i 10 √•r efter dess upps√§gning,

√ľ¬† personuppgifter som erh√•llits i samband med hantering av klagom√•l kommer att raderas (eller anonymiseras) s√• snart klagom√•let √§r st√§ngt, samt

√ľ¬† alla personuppgifter som anv√§nds f√∂r marknadsf√∂rings√§ndam√•l kommer att beh√•llas s√• l√§nge vi skickar relevanta utskick och i h√∂gst 1,5 √•r d√§refter. S√• snart vi noterar att dina kontaktuppgifter inte l√§ngre √§r korrekta eller aktiva, eller n√§r du best√§mmer dig f√∂r att ut√∂va din r√§tt att avaktivera din prenumeration, kommer vi inte l√§ngre att beh√•lla dina personuppgifter f√∂r dessa √§ndam√•l.

Endast där vi är lagligen skyldiga att, eller om detta är nödvändigt för att försvara våra intressen i samband med rättsliga förfaranden (till exempel vid tvist), lagrar vi personuppgifterna under längre perioder.

Mer information om våra lagringsperioder finns tillgänglig på din begäran.

9                     Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att införa nödvändiga administrativa, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för de specifika riskerna som vi har identifierat.

Vi skyddar dina personuppgifter mot förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

Vidare försöker vi se till att vi har korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Vi ber därför att du informerar oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter (till exempel en ändring av dina kontaktuppgifter).

Mer information om våra skyddsåtgärder finns tillgänglig på din begäran.

10                  Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem?

Inom de gränser som definieras i artikel 15-22 av GDPR har du lagstadgad rätt att:

√ľ¬† f√• information om och √•tkomst till dina personuppgifter,

√ľ¬† r√§tta dina personuppgifter,

√ľ¬† radera dina personuppgifter (‚ÄĚr√§tt att bli bortgl√∂md‚ÄĚ),

√ľ¬† beg√§ra begr√§nsning av behandlingen av dina personuppgifter,

√ľ¬† mots√§tta dig behandlingen av dina personuppgifter,

√ľ¬† ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinl√§sbart format och (f√•) √∂verf√∂ra dina personuppgifter (√∂verf√∂rda) till en annan organisation.

 

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter av oss till dataskyddsmyndigheten i ditt land. I Sverige kan du vända dig till Datainspektionen.

 

Om du vill läsa mer om dessa rättigheter och under vilka omständigheter du kan utöva dem, särskilt din rätt att motsätta dig fortsatt behandling (ex vis din rätt att avaktivera vårt elektroniska nyhetsbrev), kan du läsa bilagan till denna integritetspolicy. I allmänhet får du utöva dessa rättigheter utan kostnad. Endast där förfrågningar är uppenbart ogrundade eller överdrivna kan vi ta ut en rimlig avgift.

 

Du kan också få mer information och råd om dina rättigheter av dataskyddsmyndigheten i ditt land.

 

Vi strävar efter att svara så snabbt som möjligt på dina önskemål eller frågor. Vi kan begära ett bevis på identitet i förväg för att dubbelkontrollera din förfrågan.

 

11                  Kontakt

Om du har frågor eller är orolig angående GB Foods integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande,  lämna in en förfrågan via kontaktformuläret på våra webbplatser eller genom att skriva till den adress som anges under avsnitt 1 ovan.

Bilaga ‚Äď Mer information om dina r√§ttigheter som registrerad (se artiklarna 15-22 GDPR)

 

Rätt till information och rätt till åtkomst av dina personuppgifter Du kan när som helst begära mer information om våra behandlingsaktiviteter och de personuppgifter som vi behåller om dig.
Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter Du har rätt att kräva att vi utan onödigt dröjsmål rättar eller kompletterar några av dina personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
R√§tt att f√• till st√•nd radering av dina personuppgifter (‚ÄĚr√§tt att bli bortgl√∂md‚ÄĚ) Du kan beg√§ra att vi raderar (del av) dina personuppgifter i f√∂ljande situationer:

‚Äď n√§r behandlingen inte l√§ngre beh√∂vs f√∂r att uppn√• de syften f√∂r vilka de inh√§mtades eller p√• annat s√§tt behandlades, eller

‚Äď n√§r behandlingen baserades p√• ditt samtycke och du best√§mmer dig f√∂r att √•terkalla ditt samtycke,

‚Äď n√§r du har andra rimliga grunder f√∂r att mots√§tta dig behandlingen av dina personuppgifter,

‚Äď om vi olagligt behandlar dina personuppgifter,

‚Äď om dina personuppgifter m√•ste raderas f√∂r att efterleva en laglig skyldighet som riktas till oss.

Vi noterar att i vissa fall kan vi vägra att radera dina personuppgifter: (i) för utövande av yttrandefriheten och informationsfriheten, (ii) för att efterleva en lagstadgad skyldighet, eller (iii) för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att begränsa personuppgiftsbehandling

 

 

Du kan begära att vi (tillfälligt) begränsar behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

‚Äď n√§r du har bestridit att dina personuppgifter √§r korrekta, under en period som g√∂r det m√∂jligt f√∂r oss att verifiera att uppgifterna √§r korrekt,

‚Äď n√§r behandlingen verkar olaglig och du ber oss att begr√§nsa anv√§ndningen av dina uppgifter ist√§llet f√∂r att radera uppgifterna,

‚Äď n√§r vi inte l√§ngre beh√∂ver personuppgifterna f√∂r behandlings√§ndam√•l, men du beh√∂ver dem f√∂r att uppr√§tta, ut√∂va eller f√∂rsvara r√§ttsliga anspr√•k, eller

‚Äď i v√§ntan p√• verifiering om v√•ra ber√§ttigade grunder har f√∂retr√§de framf√∂r dina i samband med en inv√§ndning.

Rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter (gratis)

 

Du kan under vissa omst√§ndigheter mots√§tta dig behandlingen av dina personuppgifter n√§r s√•dan behandling baseras p√• v√•ra ‚ÄĚber√§ttigade intressen‚ÄĚ. Om vi samtycker kommer vi inte l√§ngre att behandla dina personuppgifter, s√•vida vi inte har tvingande ber√§ttigade sk√§l att g√∂ra det eller f√∂r att en s√•dan behandling √§r n√∂dv√§ndig.

När vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (speciellt för att skicka vårt elektroniska nyhetsbrev eller personlig annonsering via vanlig post) kan du när som helst motsätta dig behandlingen därav eller återkalla ditt samtycke till behandling. Du har också rätt att inte bli föremål för profilering i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet I vissa fall har du rätt att få alla dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller:

‚Äď om behandlingen baseras p√• samtycker eller n√∂dv√§ndighet f√∂r utf√∂rande av ett avtal, samt

‚Äď om behandlingen sker p√• automatisk v√§g.